Toelichting

Concreet leiderschap begint met begrip en inzicht. Dit boek zet de logisch samenhangende leiderschapselementen op een rij.


Leidinggeven is iets anders als management. Leidinggeven is werken aan welzijns- en welvaartsverbetering.

Met professioneel leiderschap kan wereldwijd nieuwe business worden gerealiseerd, welzijn worden verbeterd en conflicten worden voorkomen.

Leiderschaponline is het platform van waaruit u de e-boeken worden aangeboden.

Het fenomeen leiderschap wordt in vier samenhangende delen uiteengezet. In totaal bestaat het boek uit 66 pagina’s. De aanleiding tot dit initiatief is persoonlijke onvrede over de wijze waarop nu organisatorische en maatschappelijke problemen worden aangepakt. Alles komt neer op beheersing, management, verantwoording afleggen en toezicht. Bijna niemand geeft écht leiding. En dat is ook begrijpelijk als niet duidelijk is wat leidinggeven concreet inhoudt!

Mylène Farmer, Désenchantée, Bercy Paris: wie houdt me tegen als ik er niets meer van begrijp…

 

 


Vertaling: Domien van Moll                            

Boek uw bijdrage over aan:

Leiderschaponline.nl:
 EUR

Integraal Leiderschap Domien van Moll